AVIÁRNÍ A EXOTICKÁ MEDICÍNAAviární medicína Veterinární klinikak Life

  • vyšetření zvířat
  • odběry vzorků na laboratorní vyšetření (DNA testy - stanovení pohlaví a profilu atd.)
  • chirurgie (kastrace, řešení obstipací, cizí tělesa, stomatologie)