AVIÁRNÍ A EXOTICKÁ MEDICÍNA

    • vyšetření zvířat
    • odběry vzorků na laboratorní vyšetření (DNA testy - stanovení pohlaví a profilu atd.)
    • chirurgie (kastrace, řešení obstipací, cizí tělesa, stomatologie)