CHIRURGIE

Chirurgie měkkých tkání

 • operace v dutině břišní i hrudní
 • operace brániční kýly
 • kastrace samic i samců
 • chirurgické řešení onkologických pacientů, devitalizace, chemoterapie
 • řešení akutních i vrozených kýl
 • císařský řez
 • mamektomie
 • chirurgické řešení PSS (portosystémových šantů)
 • zavádění tracheálních stentů při kolapsech průdušnice
 • chirurgické řešení torze žaludku, splenektomie
 • chirurgická řešení močových kamenů
 • chirurgická řešení onemocnění prostaty
 • chirurgická řešení chronických otitid