INTERNÍ ODDĚLENÍ

Neonatologie

 • péče o novorozence, kontrola vývojových vad
 • krácení ocásků novorozených štěňat (2. - 5.den)

Kardiologie

 • diagnostika vývojových srdečních vad a onemocnění pomocí RTG, EKG A ULTRAZVUKU (Doppler)
 • diagnostika aléčba vývojových srdečních vad

 • pravidelný monitoring kardiologických pacientů

Gastroenterologie

 • diagnostika a léčba infekčních i neinfekčních chorob GIT
 • endoskopické vyšetření
 • kontrastní RTG, rychlotesty
 • dietoterapie 
Gynekologie a porodnictví
 • poradenství v oblasti reprodukce
 • určování vhodné doby ke krytí pomocí poševních stěrů a stanovením progesteronu přímo v ordinaci
 • umělá inseminace (nativní i chlazené sperma)
 • diagnostika gravidity a kontrola pohlavního aparátu ultrazvukem
 • odborná pomoc při porodu, provedení císařského řezu
 • diagnostika onemocnění pohlavního aparátu
 • vyšetření pohlavního aparátu ultrazvukem

Oftalmologie

 • diagnostika onemocnění oka a léčba medikamentózní i chirurgická
 • léčba šedého zákal (řešíme exstirpací čočky metodou fako, extirpovanou čočku je možno nahradit umělou)
 • chirurgické operace na očích za použití očního mikroskopu
 • chirurgická korekce víček v případě entropia či ektropia
 • extirpace cizích těles
 • kryoterapie

Dermatologie

 • dermatologické vyšetření, kožní seškraby a následné bakteriologické a mikroskopické vyšetření
 • vyšetření chlupů a kultivace na dermatofytické plísně
 • biopsie kůže (vzorky zasíláme specializovanému dermatohistopatologovi)
 • alergenodiagnostika (stanovení alergenů z krve), jedná se o nejúčinnější pomoc při řešení nejen potravních alergií
 • léčba zánětů uší, prstních polštářků a drápů

Otologie

 • vyšetření uší videootoskopem s projekcí na monitor

 • přístrojové vyšetření hluchoty - BAER TEST

Urologie

 • diagnostika a terapie onemocnění vylučovacího aparátu a prostaty
 • vyšetření pomocí USG, RTG a endoskopu
 • vyšetření moči, analýz amočových kamenů
 • diagnostika ektopických ureterů pomocí exkreční urografie (neoficiálně)