Jak jsem Dorotce narovnali zobáček

Na kliniku bylo dovedeno čtyřměsíční mládě Ary ararauny s touto vadou. Chovatelka se několik týdnů pokoušela o korekci zobáku konzervativní metodou. Zobák i přesto zůstal vychýlen, proto jí byl aplikován ortodontický aparát.

Po 14 dnech došlo k téměř úplnému vyrovnání zobáku.

Podrobnější informace o deformitě zobáku si můžete přečíst zde