Co dělat, když můj pes pokousal člověka?

Vzteklina je virové onemocnění, které se řadí mezi zoonózy, tedy nákazy přenosné ze zvířete na člověka. Nebezpečím vztekliny je jeho smrtelná povaha, jak pro zvíře, tak pro člověka.

Nejčastěji dochází k nákaze pokousáním od nakaženého zvířete (zdrojem viru je slinná žláza, odkud se pak virus šíří přes nervy do centrálního nervového systému, kde se pomnoží a šíří se dál). Dospělý pes je odolnější než štěně. Pro zajímavost je např. skot mnohem náchylnější než třeba pes či kočka. Léčba se neprovádí.

Navzdory příznivé nákazové situaci platí i nadále pro chovatele zvířat také povinnost předvést zvíře, které pokousalo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po pokousání.

Člověk pokousán od psa většinou dostane od ošetřujícího humánního lékaře žádanku na vyšetření psa. Majitel psa je povinen nechat své zvíře 1. a 5. den po pokousání vyšetřit. K vyšetření musí majitel přivést zvíře, které pokousalo, jeho platný očkovací průkaz (či pas), žádanku od lékaře (ne vždy jek dispozici) a ideálně také košík. Rovněž musí počítat s finanční úhradou za dané vyšetření.

Toto vyšetření není bolestivé. Jedná se zejména o zjištění anamnézy (co se stalo a jak, kde byl napadený pokousán apod.), klinické vyšetření spolu s vyšetřením očí. V případě výrazného podezření na onemocnění dochází také k odběru krve.

Důležité je přivést k vyšetření zvíře také 5. den po pokousání, protože bez tohoto vyšetření nemůže veterinární lékař označit zvíře jako zdravé!!!

Očkování proti vzteklině a vyšetření zvířete po pokousání je povinností majitele zvířete dané zákonem.