VETERINÁRNÍ KLINIKA LIFE

Klinika LIFE usiluje o poskytování nejvyšší úrovně veterinární péče o malá zvířata a koně. Naší filozofií je osobní přístup ke klientům a permanentní vzdělávání lékařů spolu s bohatým přístrojovým zázemím kliniky. O zdraví pacientů se stará tým pěti veterinárních lékařů a čtyř sestřiček.

Prostor kliniky

Hlavní ordinace je určena na vyšetření pacientů, vakcinace a další běžně prováděné úkony ve veterinární praxi.

Druhá ordinace slouží ke specializovanějším vyšetřením, jako např. kardiologické a ke konzultacím.

Klimatizovaný operační sál je vybaven inhalační anestezií. Ta je prováděna na veterinárním přístroji pomocí isofluranového odpařovače. Pacienti jsou během zákroků napojeni na monitor vitálních funkcí (EKG, oxymetrie, kapnografie). Infusní terapii během zákroků zajišťuje infusní pumpa. Elektrochirurgická jednotka poskytuje možnost monopolární a bipolární koagulace cév. Přenos na monitor je zajištěn endoskopickou kamerou.

Ve vyšetřovací místnosti je k dispozici rentgen a přístroje k okamžitému vyšetření krve (biochemický a hematologický krevní analyzátor). Vysoce kvalitní zobrazení cytologických a hematologických preparátů s možností přímého přenosu a záznamu obrazu na PC umožňuje binokulární laboratorní mikroskop.

Hospitalizace je určena pro dlouhodobě hospitalizované pacienty, pacienty po operativních zákrocích a na rehydratační terapii.

Pro klienty je k dispozici prostorná čekárna, v níž je váha a obchod s krmivem, veterinárními dietami a dalšími potřebami.