OPERACE KATARAKTY

Katarakta (šedý zákal), operujeme moderní metodou fakoemulzifikace. Operační výkon se provádí v celkové anestezii, která je doplněna lokálním znecitlivěním povrchu oka. Výhodou je použití velmi malého řezu na rohovce a tedy lepšího hojení. Pomocí speciálního nástroje se provede fragmentace čočky a odsátí vzniklého materiálu. Dnes již lze implantovat čočku umělou.