Pád kočky z okna

Pády a skoky koček z okna jsou poměrně častým úkazem. Říká se, že kočka má 9 životů a ačkoliv se to zdá nepochopitelné, většinou se těmto „sebevrahům“ nic nestane. Rozhodující pro vznik zranění je povrch na který dopadnou (tráva/beton) a také výška patra. Zlomové se pak uvádí 3.patro, výška okolo 9 metrů. Pokud kočka spadne z vyšší výšky, stihne se přetočit a dopadnout na všechny 4 končetiny. Nižší patra, pokud nepočítáme přízemí, dopadají hůře.

PŘÍPAD

Anamnéza

Na kliniku byla přivedena dvouletá siamská kočka pro pád z okna.

Vyšetření

Po základním klinickém vyšetření, při kterém byl zjištěn šokový stav (mydriáza, světlé sliznice, tachykardie, tachypnoe), rána na pravém lokti, krepitace v oblasti pravého stehna a otok pravého nártu. Auskultace hrudníku bez výrazného nálezu. Břišní oblast nevykazovala při pohmatu výraznou bolestivost.

Z paraklinických vyšetření bylo přistoupeno k ultrazvukovému vyšetření, které neodhalilo žádnou patologii a k vyšetření rentgenologickému. Pro doplnění celkového stavu organismu pacienta byla odebrána krev na hematologické a biochemické vyšetření – bez patologie.

RTG snímky odhalily tříštivou a dislokovanou zlomeninu stehenní kosti a jednoduché zlomeniny kostí nártu (II., III. a IV.).

Terapie

Po stabilizaci pacienta bylo přistoupeno k chirurgickému řešení zlomenin.

1, dislokovaná a tříštivá zlomenina stehenní kosti

Stabilizace pomocí intramedulárního hřebu spolu s ploténkou a šrouby.

Pooperační RTG  

2, jednoduché zlomeniny os metatarsi II., III., IV.

Stabilizace pomocí  intramedulárních hřebů.

Prognóza

Jedná se o mladou kočku, která byla ošetřena prakticky ihned po zranění. Na kontrolních RTG snímcích probíhá hojení dobře. Prognóza je tedy dobrá.