Transplantace kůže u kočky

Pacientka k nám byla přivedena s poraněním pravé pánevní končetiny neznámého původu. Předpokládal se traumatický původ.

Image

Po stabilizaci pacienta bylo zvíře uvedeno do celkové anestezie a bylo provedeno vyčištění a debridement rány.

Rána byla překrytá sterilním krytím a ponechána v klidu až do tvorby granulační tkáně.

                                                                                                                        Image

Poté bylo přistoupeno k vytvoření a přiložení flapu z a.epigastrica caudalis. Rekonstrukce byla dokončena přišitím volného štěpu z oblasti trupu.

Image

Převaz 2 dny po operaci.

                                                             Image

Volný štěp se bohužel neuchytil a došlo k jeho nekrotizaci. Flap z a. epigastrica caudalis byl vitální.

Image                                            Image                  

Další hojení probíhalo pod hydrogelový krytím až do úplného vyzdravení.

Image             Image                Image                                    

 

Diskuze:

Úspěch transplantace kůže závisí na mnoha okolnostech.

Mezi nejdůležitější faktory patří zejména lokalizace a stáří poranění,  věk zvířete a spolupráce majitele a zvířete.

Děkujeme paní majitelce za perfektní spolupráci při ošetřování kočičky a rovněž za poskytnutí fotodokumentace.

                                                                           Image